Asumiseen liittyviä lakeja

Jätelaki
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1165&lan=fi

Järjestyslaki
www.poliisi.fi/jarjestyslaki

Lainsäädännön tietopankki
www.finlex.fi