Uuden asunto-osakeyhtiölain keskeiset muutokset

1.7.2010 VOIMAAN TULLEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KESKEISIMPIÄ MUUTOKSIA

HUONEISTOREMONTIT

Kaikista huoneistoissa tehtävistä, rakenteisiin, sähköjärjestelmiin, putkistoon ja ilmanvaihtojärjestelmiin kohdistuvista kunnossapito- ja muutostöistä tulee ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle (minimi noin 1 kk), jotta hallitukselle jää aikaa perehtyä korjaussuunnitelmiin ja antaa niistä omat kommenttinsa. Remonttia ei saa aloittaa ennen yhtiöltä saatua lupaa. Tämä lain vaatimus on ehdoton.

Tarkoituksena on, että taloyhtiön asioita hoitavilla tahoilla on selvyys yhtiössä tehtävistä remonteista ja niiden mahdollisista vaikutuksista naapuriasuntoihin ja taloyhtiön omiin korjausprojekteihin tulevaisuudessa. Kommenteilla voidaan myös puuttua suunnitelmien mahdollisiin riskeihin. Koska taloyhtiö myös vastaa talojen rakenteiden kunnossapidosta, näin pyritään välttämään mahdollisia ongelmia tulevaisuudessa.

Taloyhtiölle toimitettavassa selvityksessä tulee olla tarkat suunnitelmat, työselitykset, tiedot töiden tekijöistä ja töiden suorittamisen ajankohta. Kaikki toimitetut suunnitelmat säilytetään huoneistokohtaisesti taloyhtiön arkistossa ( voi toimittaa myös sähköisessä muodossa) ja merkitään isännöitsijän todistukseen. Myös niiden puuttumisesta tulee merkintä isännöitsijäntodistukseen.

Osakkaan tulee hankkia valvoja, jolla on riittävä pätevyys ja kokemus korjaustöiden valvontaan.

Valvonnasta ja yhtiön korjausrekisteriin kirjaamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa osakas.

REMONTEISSA ON AINA NOUDATETTAVA HYVÄÄ RAKENNUSTAPAA JA KÄYTETTÄVÄ AMMATTITAITOISIA TYÖNTEKIJÖITÄ.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja yhtiökokouksen kutsuaika on 2 viikkoa – 2 kuukautta. Säännökset ohittavat yhtiöjärjestyksen määräämät ajat.

KORJAUSSUUNNITTELU

Hallituksen on vuosittain esitettävä näkemyksensä yhtiön kunnossapitotarpeista 5 vuodelle eteenpäin.

Selvityksestä tulee ilmetä tulevat korjaukset, jotka vaikuttavat olennaisesti vastikkeenmaksuun ja huoneiston käyttöön.

Hallituksen on lisäksi esitettävä selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä sekä niiden tekoajoista.